Test lásky - hodíte sa k sebe?

V láske najviac pochybujeme o tom, čomu najviac veríme.