Test lásky - hodíte sa k sebe?

Oveľa lepšie je žiť bez šťastia ako bez lásky.