Test lásky - hodíte sa k sebe?

Láska bolí, zraňuje nás. A preto toľko milujeme...