Test lásky - hodíte sa k sebe?

Neopúšťaj toho koho miluješ pre toho kto sa ti páči, lebo ten kto sa ti páči ťa opustí pre toho koho miluje.