Test lásky - hodíte sa k sebe?

Je lepšie byť smutný s láskou ako bez nej!