Test lásky - hodíte sa k sebe?

Milujeme tých, čo nás odmietajú, odmietame tých, čo nás milujú.